You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Získejte nového člena Alpenvereinu

Stále platí pro naše stávající členy soutěž, kdy při přihlášení nového člena získá tento člen mapu OeAV alpských oblastí v měřítku 1:25 000 nebo 1:50 000 dle vlastního výběru (viz výběr). Postup: V případě, že jste stávající člen Alpenverein (min. již jeden rok) a přihlásil jste nového platícího člena, který již obdržel své členské číslo, pak prosím vyplňte následující formulář zde: http://www.edelweiss.cz/cz/vyhody/ziskej-clena.php


POZOR:

Nový člen NESMÍ být členem Alpenvereinu.
NESMÍ být ani členem jiné sekce.

a) nikdy nebyl členem AV
b) byl členem AV, ale v posledních dvou letech nezaplatil členské příspěvky, tudíž byl vyloučen
c) odhlásil se sám z AV
Během šesti týdnů Vám bude zaslána požadovaná mapa.

Pokud přihlásíte dva, tři i čtyři členy, budou Vám zaslány dvě, tři nebo čtyři mapy, dle počtu přihlášených nových členů. Při pěti a více získaných členech dostanete ještě navíc poukazy od partnerů alpenvereinu.

Ne vždy jsou požadované mapy na skladě, tudíž prosím uveďte i náhradní mapy.