You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Pojištění trvalé invalidity
GENERALI Úrazová životní renta

(platí pouze kalendářní rok!!!)

Jedná se o připojištění pro případ nehody při volnočasových aktivitách s následky invalidity (trvalá invalidita od 50%).

Toto připojištění se nevztahuje na smrtelný úraz člena Alpenvereinu při nehodě.

UZAVŘENÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY

POZOR: Dodatečné připojištění trvalé invalidity, na které jste zvyklí, je od 1.12.2018 možné uzavřít pouze individuálně na stránkách rakouského partnera Alpenvereinu.

Jak uzavřít připojištění trvalé invalidity?

Připravili jsme pro vás návod v češtině, abychom vás ulehčili vyplňování formuláře.
Po vyplnění formuláře na rakouských stránkách uhradíte cenu za připojištění kartou.

https://oeav.mitgliederversicherungsservice.at/versicherungen/unfall-lebensrente/

http://edelweiss.cz/pdf/navod-na-objednani-pojisteni-trvale-invalidity.pdf

Cena individuálního připojištění:

základní sazba 9 EUR
zvýšená sazba 18 EUR (dvojnásobná výše plnění)
zvýšená sazba 27 EUR (trojnásobná výše plnění)
Cena rodinného připojištění (!!! Vyplatí se od 2 dětí a více !!!):

základní sazba 33 EUR
zvýšená sazba 66 EUR (dvojnásobná výše plnění)
zvýšená sazba 99 EUR (trojnásobná výše plnění)

V rámci rodinného pojištění jsou spolupojištěny všechny děti do 15 let, žijící ve společné domácnosti (vlastní, opatrované, adoptované)

Pojistné plnění:

a) V případě úrazu (od trvalé invalidity 50%) obdrží pojištěná osoba úrazovou doživotní rentu:
- každý měsíc € 450 / € 900 / € 1350 (jednonásobné/dvojnásobné/trojnásobné plnění)
- doživotně

b) Při úmrtí pojištěného je garantována výplata úrazové renty partnerovi/potomkům po dobu 20 let od úrazu, pobíral-li již postižený člen Alpenvereinu měsíční odškodné dle bodu a). !!! Jestliže člen zemře ihned při nehodě nebo během jednoho roku od data nehody na následky zranění při nehodě, pak se dle všeobecných podmínek vyplácení renty neuskuteční !!!

c) Pojištěné děti do dovršených 15 let věku obdrží namísto měsíční renty jednorázovou kapitálovou výplatu 89.000 € / 178.000 € / 267.000 € (jednonásobné/dvojnásobné/trojnásobné plnění).

Co je vyjmuto z pojištění:

Vyjmuty z pojištění jsou např. úrazy při motoristických závodech, při použití leteckých zařízení (rogal, klouzavých padáků), letadel (soukromých motorových letadel a větroňů) a při skoku padákem. Pojištěno ale je použití motorových letadel, která jsou schválena pro osobní přepravu (např. dopravní letadla).

Kdo může být pojištěn?

Důležité: Předpokladem je členství v Alpenvereinu (ÖAV) a již zaplacené příspěvky na probíhající rok. Tyto podmínky jsou splněny i bez zaplacení příspěvků v případě, že s jedná o členy, kteří nejsou povinni členství, jako například děti v rodině, a kteří jsou přihlášeni u Alpenvereinu (ÖAV) a tudíž mají členské číslo. Připojištění může být uzavřeno s každým členem ÖAV do dovršených 74 let věku. Nepojistitelné jsou osoby, které jsou dlouhodobě plně práce neschopné nebo jsou postiženy těžkou nervovou chorobou stejně jako osoby s psychickým onemocněním.

V případě, že by byl při platbě pojištění již překročen věk 74 let, přistupuje pojišťovna Generali Versicherungs AG k následujícímu opatření: Namísto měsíční výplaty renty bude poskytnuta jednorázová kapitálová výplata: V závislosti na výši pojištění obnáší kapitálová výplata od 50 % trvalé invaliditě následovná: jednorázová kapitálová výplata 8.900 € / 17.800 € / 26.700 € (jednonásobná / dvojnásobná / trojnásobná výše plnění)

Smluvní základ tvoří rámcové smlouvy dohodnuté mezi Rakouským Alpenvereinem a společností Generali Versicherung AG, jakož i všeobecné podmínky, na nichž je zakotvena příslušná smlouva.

https://oeav.mitgliederversicherungsservice.at/wp-content/uploads/2018/01/Bedingungen-Unfall_Lebensrente-gesamt.pdf

http://edelweiss.cz/pdf/Alpenverein-urazova-zivotni-renta-podminky-pojisteni.pdf

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Bundesstrasse 23, A-6063 Rum
Tel.: +43-512-23 83 00
E-mail: av-service@knox.co.at

Generali Versicherung AG Sien
www.generali.at