You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Online přihlášení

Vyplnění přihlášky je prvním krokem pro získání členství.

AKCE ZÁŘÍ - 4 MĚSÍCE ZDARMA  - PŘI UZAVŘENÍ POJIŠTĚNÍ OD 1.9. 2023 JSTE AUTOMATICKY POJIŠTĚNI I NA CELÝ ROK 2024 (platí pro nové i stávající členy).


Webový formulář najdete zde.
 
 Členské příspěvky Alpenverein na rok 2024:
 vstupní poplatek pro nové členy: 0 Kč
 vystavení a zaslání duplikátu členské karty: 0 Kč
 
 

SKUPINA A: 1820 Kč


 - dospělý člověk ve věkové skupině 28-64 let
 
 
 

SKUPINA B: 1420 Kč


 - zvýhodněné členství pro: partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu), seniory od 65 let, juniory od 19-27 let
 
 
 

SKUPINA C: 740 Kč

 
 - děti/mládež do 18 let, tělesně postižení min.50% (Nutno doložit dokladem!)
 
 
RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE):

 a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. studenty do 27 let , 1820 Kč+ 1420 Kč= 3240 Kč
 (U studentů je studium nutno doložit dokladem!)
 ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci)
 
 b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. studenty do 27 let, 1820 Kč
 
 (U studentů je studium nutno doložit dokladem!)
 ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA
 
 
 

1. Je potřeba vyplnit všechna povinná pole. Přihlášku vyplní všichni noví i současní členové (AV číslo zadejte prosím ve formátu 104-xxxxxx) z důvodu kontroly stávajících údajů. V případě, že jste již členy Alpenvereinu Edelweiss, můžete se v systému vyhledat a vaše údaje budou do formuláře načteny. Pro vyhledání je potřeba z důvodu ochrany osobních údajů zadat oba požadované údaje (datum narození a AV-číslo ve formátu 104-xxxxxx bez lomítka a označení kategorie). Načtené údaje prosím zkontrolujte a popřípadě opravte. Zkontrolujte především rok, na který se do Alpenvereinu hlásíte. V případě, že Vás systém nevyhledá, vyplňte prosím přihlášku celou. Po vyplnění formuláře bude automaticky na základě udaných dat vygenerována členská skupina (A/B/C/Cf)a budete vyzváni ke kontrole zadaných údajů. V případě, že jsou údaje správné, odešlete přihlášku.

2. Po vyplnění přihlášky je potřeba uhradit členský příspěvek a případně i částku za připojištěni trvalé invalidity. Výši poplatku, číslo účtu a variabilní symbol vám sdělí systém po odeslání přihlášky. Současně vám tytéž údaje pošle vpotvrzovacím mailu.Pokud si přesto nebude vědět rady napište nám email na alpenverein1@edelweiss.cz.

3. Jakmile obdržíme vaši platbu na účet, odešleme vám ten samý den vaši členskou kartu s členským číslem. Od této chvíle jste členy Alpenvereinu (včetně platného pojištění).

NOVINKA: Ihned po obdržení vaší platby vám náš administrační systém odešle PDF s PROVIZORNÍM ČLENSKÝM PRŮKAZEM, který je platný 20 dní od vaší registrace do Alpenvereinu. Nemusíte tak čekat až vám přijde originální členský průkaz, a můžete s vytištěným provizorním průkazem vyrazit rovnou za vašimi aktivitami. Tento provizorní průkaz platí jak pro slevy na chatách tak i pro prokázání pojištění.

UPOZORNĚNÍ: Prosíme členy jiných sekcí (členské číslo nezačíná 104, ale např. 608), aby vyplnili původní členské číslo do poznámky ve webovém formuláři. Změna sekce nemá vliv na členské výhody.
 
 Rozcestník:
Co je Alpenverein
Výhody členství
Všeobecné podmínky pojištění
Členské příspěvky Alpenvereinu
Připojištění trvalé invalidity
Získejte nového člena Alpenvereinu