You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Co je Alpenverein
Rakouský Alpský Svaz - Österreichischer Alpenverein

Österreichischer Alpenverein (OeAV) založený v roce 1862 je dnes se svými 500 000 členy největším horolezeckým sdružením Rakouska. OeAV je veřejně prospěšné nestranické sdružení orientované na turistiku, horolezectví, horské výstupy, cestování, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, ochranu přírody a prostředí, práci s mládeží, péči o seniory, vydávání publikací, vědeckou činnost a mnohé další. Významnou oblast práce OeAV představuje udržování jeho více než 500 horských chat a péče o síť alpských stezek.

 

Sekce OeAV EDELWEISS

Sekce EDELWEISS byla založena v roce 1946 a slavila tedy v roce 2006 své šedesátileté jubileum. Svoje sídlo má na této adrese: A-1010 Wien, Walfischgasse 12, tel. 0043/1/513 85 00, fax 512 28 74. Sekce EDELWEIS je společensky užitečný, samostatný, nadstranický alpský spolek.Jejím úkolem, který je definován stanovami, je přiblížit členům této sekce alpinistiku v nejširším slova smyslu se všemi jejími druhy činností, s její krásou, a rovněž osobní důležitost člověka. Stručně řečeno se dá říci, že chce v přírodě a světě hor vytvořit pro člověka prostor pro zážitek, přičemž právě jeho udržení získává v posledních letech na stále větším významu.Naše motto zní: Více radosti z hor s jistotou! Sekce Edelweiss nabízí členům velice bohatý vzdělávací program a nabídku túr v létě i zimě. Díky větší jistotě lze dosáhnout lepších zážitků. Široké pole činností poskytované členům sekce zahrnuje prakticky všechny alpské oblasti od klasického horolezectví a horských túr až k moderním sportovním trendům. Nabídková paleta začíná u jednoduchých výletů přes náročné horské túry, zajištěné horolezecké cesty, vysokohorské túry, lezení na skalách i ledu ve všech stupních obtížnosti a končí u sportovního lezení (v přírodě i v halách) a u trekingových a expedičních výprav. Ze sportovních trendů je žádáno a poskytováno sportovní lezení, túry na sněžnicích, snowbording, mountainbiking. To vše samozřejmě s přísným ohledem na ochranu přírody a člověka a na zájmy všech milovníků přírody!