You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Členské příspěvky Alpenvereinu
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2024:

vstupní poplatek pro nové členy: 0 Kč

vystavení a zaslání duplikátu členské karty: 0 Kč

 SKUPINA A: 1820 Kč (AV) + 600 Kč (ČHS) = 2420 Kč

- dospělý člověk ve věkové skupině 28-64 let

SKUPINA B: 1420 Kč (AV) + 600 Kč (ČHS) = 2020 Kč

- zvýhodněné členství pro: partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu)

SKUPINA B: 1420 Kč (AV) + 500 Kč (ČHS) = 1920 Kč

- zvýhodněné členství pro: juniory od 19-27 let

SKUPINA B: 1420 Kč (AV) + 200 Kč (ČHS) = 1620 Kč

- zvýhodněné členství pro: seniory od 65 let

 SKUPINA C: 740 Kč (AV) + 100 Kč (ČHS) = 840 Kč

- děti/mládež do 18 let, tělesně postižení min.50% (Nutno doložit dokladem!)


RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE):

a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. studenty do 27 let , 1820 Kč+ 1420 Kč= 3240 Kč

(U studentů je studium nutno doložit dokladem!)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci)

b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. studenty do 27 let, 1820 Kč

(U studentů je studium nutno doložit dokladem!)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA

Tento příspěvek již obsahuje Alpenverein Weltweit Service (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).


 

Členské příspěvky Alpenverein na rok 2024 pro členy ČHS:

 vstupní poplatek pro nové členy: 0 Kč

vystavení a zaslání duplikátu členské karty: 0 Kč


SKUPINA A: 1820 Kč

- dospělý člověk ve věkové skupině 28-64 let


SKUPINA B: 1420 Kč

- zvýhodněné členství pro: partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu), seniory od 65 let, juniory od 19-27 let


SKUPINA C: 740 Kč

- děti/mládež do 18 let, tělesně postižení min.50% (Nutno doložit dokladem!)

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE):

a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. studenty do 27 let, 1820 Kč + 1420 Kč= 3240 Kč

(u studentů - nutno doložit dokladem)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci)

b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. studenty do 27 let, 1820 Kč

(u studentů - nutno doložit dokladem)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA

Tento příspěvek již obsahuje Alpenverein Weltweit Service (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).

Nabídka pojišťovny Generali, partnera rakouského svazu ALPENVEREIN:

PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY

Dodatečné připojištění trvalé invalidity, na které jste zvyklí, je od 1.12.2018 možné uzavřít pouze samostatně přímo na stránkách rakouského partnera Alpenvereinu.


Tento příspěvek již obsahuje Alpenverein Weltweit Service (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).